zamówienie na:

dostawy testów, sprzętu jedno i wielorazowego do diagnostyki mikrobiologicznej

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 45/2020/PN
wartość: poniżej 214.000euro
termin składania ofert: 5 listopada 2020  09:30
wynik postępowania: Wybór ofert w załączeniu. 
Szanowni Państwo

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce i znacznym ograniczeniem możliwości wejścia na teren Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Zamawiający prosi Wykonawców o rozważenie rezygnacji z udziału w publicznej sesji otwarcia ofert ze względu na bezpieczeństwo własne i pracowników Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert, zamieszcza wykaz  złożonych ofert (wraz z informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) na stronie internetowej. W ten sposób można swobodnie oraz bezpiecznie pozyskać wszelkie niezbędne informacje.

Ogłoszenie o zamówieniu (431kB) pdf
SIWZ (49kB) word
Zał. nr 1 - Oferta (26kB) word
Zał. nr 2 - formularz cenowy (75kB) excel
Zał. nr 3 - oświadczenia (16kB) word
Zał. nr 4 - projekt umowy (26kB) word
Zał. nr 5 - Klucz publiczny (1kB) plik
Odpowiedzi na zapytania (1235kB) word Odpowiedzi
Załacznik do odpowiedzi. (10951kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert. (1210kB) word
Wybór ofert. (1224kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Rucińska
Opublikował: Dorota Rucinska (21 października 2020, 10:15:30)

Ostatnia zmiana: Dorota Rucinska (17 listopada 2020, 09:24:37)
Zmieniono: Wybór ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 864