zamówienie na:

Dostawy gazów medycznych i technicznych

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 46/2020/PN
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  09:45
wynik postępowania: wynik postępowania w załączeniu