zamówienie na:

dostawy komputerów i podzespołów komputerowych

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 44/2020/PN
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  09:30
wynik postępowania: unieważnienie postępowania w załączeniu