zamówienie na:

dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 43/2020/PN
wartość: powyżej 214.000euro
termin składania ofert: 24 listopada 2020  09:30
Szanowni Państwo

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce i znacznym ograniczeniem możliwości wejścia na teren Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Zamawiający prosi Wykonawców o rozważenie rezygnacji z udziału w publicznej sesji otwarcia ofert ze względu na bezpieczeństwo własne i pracowników Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert, zamieszcza wykaz  złożonych ofert (wraz z informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) na stronie internetowej. W ten sposób można swobodnie oraz bezpiecznie pozyskać wszelkie niezbędne informacje.

Ogłoszenie o zamówieniu (744kB) pdf
SIWZ (58kB) word
Zał. nr 1 - Oferta (28kB) word
Zał. nr 2 - formularz cenowy (206kB) excel
Zał. 3 JEDZ (93kB) zip
Zał. nr 4 - oświadczenie (16kB) word
Zał. nr 5 - projekt umowy (26kB) word
Zał. 6 - Klucz publiczny (1kB) plik
SIWZ- zmiana terminu (58kB) word UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 24.11.2020R.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (66kB) pdf
Odpowiedzi na pytania (1264kB) word
Informacja z otwarcia ofert. (1218kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Rucińska
Opublikował: Dorota Rucinska (14 października 2020, 09:59:16)

Ostatnia zmiana: Dorota Rucinska (24 listopada 2020, 14:29:19)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2392