zamówienie na:

dostawy odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzńskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 40/2020/PN
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2020  09:30