Przetarg w przedmiocie zbycia : aparatu rentgenowskiego RTG „Bucky Diagnostyt” stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy


O G Ł O S Z E N I E   O PRZETARGU
prowadzonym  w trybie art.  70 1 - 70 5  kodeksu cywilnego
 
w  przedmiocie zbycia: aparatu rentgenowskiego  RTG „Bucky Diagnostyt” stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 
1. Podstawa prawna:
Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią:
- art. 70 1 - 70 5  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., Nr 16, poz. 459
- art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z  2019 r., poz. 2190 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XVIII /329/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.02.2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym;
- Uchwała nr 27/1230/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych.

W przedmiocie:
Ogłoszenie (1377kB) word
Formularz oferta zał. nr 1 (47kB) word
Wzór umowy sprzedaży zał. nr 2 (18kB) word
Przedmiot szpredaży wraz z dokumentacją fotograficzną zał. nr 3 (3263kB) word

metryczka


Wytworzył: katarzyna Kuczma-Podlaska (13 stycznia 2020)
Opublikował: Katarzyna Kuczma (13 stycznia 2020, 13:23:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84