Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 14 (z 14)

Dyrekcja WSD
rejestr zmian informacji

dodano adres e-mail Dyrektora
Data: 2016-10-04 14:07:00
Autor: Paweł Bijak
Uaktualnienie danych Dyrekcji Szpitala.
Data: 2016-10-04 13:31:18
Autor: Paweł Bijak
zmiana adresu e-mail, zmiana nazewnictwa funkcji zarządzajacych
Data: 2015-12-10 10:13:05
Autor: Dominika Pniewska - Ritter
zmiana e-mail
Data: 2015-12-10 10:06:07
Autor: Dominika Pniewska - Ritter
zmiana adresu e-mail
Data: 2015-12-10 10:04:02
Autor: Dominika Pniewska - Ritter
Uaktualnienie danych o stanowisku.
Data: 2015-11-30 14:12:59
Autor: Piotr Samborski
Poprawnie dodany adres mail dyrektor@wsd.org.pl.
Data: 2015-11-20 09:58:28
Autor: Piotr Samborski
Zmiana dyrektora i danych kontaktowych
Data: 2015-11-19 13:40:16
Autor: Piotr Samborski
Zmiana adresu
Data: 2013-02-26 08:53:22
Autor: Piotr Samborski
zmiana podstawy prawnej i nazwy stanowiska i adresu e-mail z-cy dyrektora ds. pielęgniarstwa
Data: 2013-01-04 09:21:05
Autor: Dominika Pniewska - Ritter
zmiana stanowiska dyrektora z p.o. dyrektora od 01.10-31.12.2010 r. na dyrektora z dniem 01.01.2011 r.
Data: 2011-01-13 11:55:01
Autor: Dominika Pniewska - Ritter
zmiana sposobu wyświetlania informacji
Data: 2010-10-19 10:15:25
Autor: Dominika Pniewska - Ritter
powołanie nowego dyrektora na mocy Uchwały Nr 76/1237/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2010 r.
Data: 2010-10-19 10:12:49
Autor: Dominika Pniewska - Ritter
dostosowanie nazw stanowisk pracy do zmian w statucie WSD z 14.10.2009 r.
Data: 2010-03-30 12:45:06
Autor: Dominika Pniewska
Zmiany o pozycjach 1 - 14 (z 14)

powrót do informacji »