zamówienie na:

wywóz odpadów medycznych i niebezpiecznych

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 39/2020/PN
wartość: poniżej 214.000euro
termin składania ofert: 8 października 2020  09:30
wynik postępowania: Wybór oferty.