zamówienie na:

Dostawa preparatów, testów chemicznych ,opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzńskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 36/2020/PN
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2020  09:30
wynik postępowania: wynik postępowania w załączeniu 
Szanowni Państwo

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce i znacznym ograniczeniem możliwości wejścia na teren Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Zamawiający prosi Wykonawców o rozważenie rezygnacji z udziału w publicznej sesji otwarcia ofert ze względu na bezpieczeństwo własne i pracowników Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert, zamieszcza wykaz  złożonych ofert (wraz z informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) na stronie internetowej. W ten sposób można swobodnie oraz bezpiecznie pozyskać wszelkie niezbędne informacje.

ogłoszenie (35kB) word
SIWZ (178kB) word
Formularz oferta_zal. nr 1 (70kB) word
Formularz cenowy_zal. nr 2 (76kB) excel
oświadczenia_zał. nr 3a i 3b (37kB) word
projekt umowy_zal. nr 4 (63kB) word
klucz publiczny-zał. nr 5 (1kB) plik
zapytania i odpowiedzi (1380kB) word
informacja z otwarcia ofert (1380kB) word
informacja o wyborze ofert (1412kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Anna Walkusz
Opublikował: Dorota Rucinska (24 września 2020, 11:10:05)

Ostatnia zmiana: Anna Walkusz (21 października 2020, 11:20:18)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440