zamówienie na:

świadczenie usług pralniczych oraz najmu odzieży operacyjnej, fartuchów i obłożeń sterylnych

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 35/2020/PN
wartość: poniżej 214.000euro
termin składania ofert: 1 października 2020  09:30
wynik postępowania: Wybór ofert w załączeniu.