zamówienie na:

dostawy rękawic diagnostycznych

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 38/2020/PN
wartość: poniżej 214.000euro
termin składania ofert: 2 października 2020  09:30
wynik postępowania: Wybór oferty w załączeniu.