zamówienie na:

Dostawy testów i sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do diagnostyki mikrobiologicznej.

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 56/2019/PN
wartość: Poniżej kwoty 221.000 euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  09:45
wynik postępowania: Częściowe wyniki 4