zamówienie na:

dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku i zamkniętego systemu pobrania krwi

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 55/2019/PN
wartość: poniżej 221.000euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączeniu.