zamówienie na:

Dostawy urządzeń do leczenia głębokiego niedosłuchu

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 53/2019/PN
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  09:30
wynik postępowania: wynik postępowania w załączeniu