zamówienie na:

Dostawy opatrunków, obłożeń oraz innych wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 47/2019/PN
wartość: powyżej 221 000euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  09:30
wynik postępowania: Wybór ofert w załączeniu.