zamówienie na:

dostawy leków stosowanych w programie „Reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 51/2019/PN
wartość: poniżej 221.000euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  09:30
wynik postępowania: Wybór ofert w załączeniu