zamówienie na:

Dostawy odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej.

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 41/2019/PN
wartość: powyżej 221.000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2019  09:45
wynik postępowania: Wybór ofert w załącznikach plik 19 i plik 20