zamówienie na:

dostawy leków

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 37/2019/PN
wartość: powyżej kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2019  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu