zamówienie na:

dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 22/2014/PN
wartość: po wyżej kwoty 207 000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2014  09:45
wynik postępowania: Wybór ofert w załączeniu