Wniosek o udostępnienie informacji publicznej10.05.2016

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

10.05.2016

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (25kB) pdf

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Szpitala

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szpital będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)

metryczka


Wytworzył: Dominika Pniewska Ritter (10 maja 2016)
Opublikował: Dominika Pniewska - Ritter (10 maja 2016, 10:08:05)

Ostatnia zmiana: Dominika Pniewska - Ritter (22 listopada 2017, 10:05:16)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 682